Hakkımızda

BKSAR alanlarında uzman, farklı mecralardan bir araya gelen üyelerinin kişisel çabalarıyla 2016 yılı başında dernekleşme çalışmalarına başlamıştır. 13 kurucu üye ile birlikte gerekli resmi prosedürler tamamlanmasına müteakip İstanbul Valiliği Dernekler Masasına müracaat edilmiş, İstanbul Valiliğinin 03 Haziran 2016 tarih ve E-4551 sayılı yazıları ile BİRLEŞİK ARAMA VE KURTARMA derneğimizin resmi olarak kurulması tescil edilmiştir.

Dernekler kanununa göre geçici yönetim ile başlayan derneğimiz kısa sürede gerekli hazırlıkları tamamlamış ve resmi prosedürü işleterek 04 Ağustos 2016 Tarihinde saat 20:00 de dernek merkezinde ki ilk genel kurul toplantısını yaparak derneğimizin yönetim, denetim kurulu, asil ve yedek üyelerini seçerek görevlerine başlamışlardır.

Vizyonumuz

Mevcut arama kurtarma dernekleri arasında, devletimizin ön gördüğü tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yüksek kaliteli ve planlı çalışmalar içerisinde bulunmaktır.

Gücümüzü, yeteneklerimizi her geçen gün daha ileri noktalara taşıyarak ülkemizde yaşanabilecek Doğal afet, Arama & Kurtarma çalışmaları, vb. durumlarda devlet kurumlarımızın ön gördüğü alanlarda yılmadan, yorulmadan aldığımız görevleri nihayetine ulaştırmaktır.

Misyonumuz

Yeni kurulan derneğimizin ülkemize faydasını arttırabilmemiz adına ilk misyonumuz; gönüllü üye sayımızı makul seviyelere çıkararak gerekli eğitimlerini sağlamak ve teçhiz atlarımızın yeterliliğini sağlamak olacaktır.

Derneğimizin ikinci ve en önemli misyonu, her daim hazır ve hızlı hareket edebilen ekipleri organize ve koordine etmek olacaktır.

Tarihçe

03 Mayıs 2012 Tarihinde kurulan BKSAR Arama Kurtarma Ekibi o günkü şartlar doğrultusunda afete hazırlık çalışmalarını ve eğitimlerini farklı arama kurtarma dernekleriyle birlikte yürütmüştür.

BKSAR’ ın Mayıs 2014 tarihinden itibaren kendi ayakları üzerinde yola devam etmek istemesi ve Büyük Kulüp Yönetim Kurulunun da uygun görmesi ile tüm faaliyetlerini kulüp sınırları içerisinde alt komite olarak gerçekleştirmeye başlamıştır.

2016 yılı başlarında üye devamlılığı sağlayabilmek ve kendi yönetim organlarını daha aktif işletebilmesi adına dernekleşme sürecine girmiştir.